Trong đó: Lĩnh vực trồng trọt có 04 dạng mô hình, lĩnh vực chăn nuôi 02 dạng mô hình, thủy sản 08 dạng mô hình. Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn kỹ thuật cho cán bộ khuyến nông, cộng tác viên khuyến nông và nông dân, người sản xuất, thành viên các hợp tác xã, trang trại sản xuất với tổng số 643 lớp, hơn 14.300 lượt người tham gia. Dự kiến, năm 2020, Trung tâm sẽ thực hiện 77 lớp với 5.110 lượt người tham gia.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp với chính quyền và các tổ chức tại cơ sở ngay từ bước chọn điểm, chọn hộ, nên việc triển khai xây dựng các mô hình khuyến nông ứng dụng công nghệ cao đều được các hộ tham gia nhiệt tình đón nhận và phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện mô hình. Kết quả đạt được đáp ứng được mục tiêu đề ra: Nhà lạnh, hệ thống tưới đều được lắp đặt theo đúng thiết kế; máy móc, thiết bị đúng chủng loại, bảo đảm mới 100%; các hộ được đơn vị cung cấp hướng dẫn vận hành, sử dụng cụ thể trước khi bàn giao.

Thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ lao động trực tiếp sản xuất. Lấy người sản xuất, chủ trang trại, người nông dân là nòng cốt trong đào tạo, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật. Cùng với đó, Trung tâm sẽ tiếp tục xây dựng mô hình, đào tạo, tập huấn, thông tin tuyên truyền về ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, hỗ trợ kinh phí để xây dựng mô hình điểm làm nơi thực hành và tham quan thực tế để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quá trình tổ chức tập huấn.